Sensibiliseren en destigmatiseren rond "verslaving" en ondersteuning bieden voor het systeem rondom de verslaafde dierbare

 
 

 

Wij hebben als doel familie, vrienden en naasten van de verslaafde (hetzij nog in actieve verslaving, hetzij in herstel) bijeen te brengen als lotgenoten in de vorm van zelfhulpgroepen. Verslaving is niet alleen problematisch voor de gebruiker zelf maar ook voor de familieleden, partners en naasten die onvrijwillig worden meegesleurd in een destructief bestaan waarbij verlies van eigen identiteit en leven centraal staat door het leven in functie van de verslaafde. Verslaving is een familieziekte. Ook de familie staat voor een herstelproces. Ongetwijfeld zijn er zaken gebeurd die niet hadden mogen gebeuren en een behoorlijke emotionele voetdruk hebben nagelaten. Wij bieden jullie handvaten aan om om te gaan met een verslaafde dierbare. Onze organisatie is ervan overtuigd dat de familie wel degelijk een keuze heeft in hoe om te gaan met een verslaafd familielid. 

 
shutterstock_484644028_B.jpg
 
 

Het doel van deze hulpgroepen is enerzijds meer inzicht te verschaffen in de leefwereld van een verslaafde en anderzijds een cirkel van vertrouwen op te bouwen waar men alle schuld en schaamte opzij kan zetten in alle anonimiteit door hun eigen verhaal te doen en het gevoel te creëren er niet meer alleen voor te staan.  

Tijdens deze bijeenkomsten kan men hun verhaal delen en bijgevolg hun rugzak een beetje minder zwaar maken waar ze al een hele tijd onder gebukt lopen. Verslaving is (jammer genoeg) nu éénmaal een taboe dat heerst in onze samenleving. Stigmatisering leidt tot zelf stigma waarbij men in een vicieuze cirkel terecht komt van schaamte en schuld en bijgevolg geen hulp gaat of durft zoeken.

 

Bij ons
is verslaving
geen taboe!

shutterstock_452653663.jpg