Verslaving is
een progressieve familieziekte

Wij brengen partners en familie als lotgenoten
bij elkaar om hun ervaringen te delen 

 
 
home_.png

Het leven met een verslaafde

 

 

Het dagelijkse leven en de onderlinge relaties lijden onder de verslaving. Ook voor kinderen die opgroeien met een verslaafde, ouders die hun kind steeds verder weg zien zakken, is de ziekte een hel. Kortom, de hele familie lijdt onder de verslaving van één van de gezinsleden. De rol van de familie is dan ook erg belangrijk op weg naar herstel en in het herstel. Onbewust doen veel mensen precies het tegenovergestelde van wat eigenlijk zou moeten. Heeft je kind of partner schulden? Dan kan de familie dit helpen af te lossen.

Is er sprake van dagenlange slapeloosheid en somberheid na het gebruik van alcohol? De partner kan het werk van de verslaafde bellen voor een ziekmelding en alle huishoudelijke taken op zich nemen alsook de zorg van de kinderen. Een schuldgevoel en gevoelens van schaamte en machteloosheid kunnen ervoor zorgen dat je mee blijft gaan in dit gedrag. Je leven draait hoofdzakelijk om de zorg voor anderen, terwijl eigen behoeften vaak worden verwaarloosd. De verslaafde bepaalt op deze manier het leven van de gehele familie. 

Vertel ons je verhaal
en maak je rugzak draaglijk!

 
shutterstock_688611787.jpg

Het leven met een verslaafde in herstel

 

 

Eens je partner of familielid in herstel is komt er ruimte vrij om zelf te herstellen van het jarenlange leed en de gebeurtenissen die een behoorlijke indruk op je hebben nagelaten op emotioneel vlak. En dit vergt tijd. Je vertrouwen is dan ook vaak geschonden en je hebt een muur om je heen gebouwd ter zelfbescherming. Je botst vaak op onbegrip uit je omgeving. Je kan nergens je gevoelens kwijt. Gevoelens van schaamte en schuld nemen vaak de bovenhand en weerhouden je van je van ventilatie van deze opgekropte gevoelens. Je voelt je alleen. Bijkomend stoot de verslaafde in herstel op obstakels die hij moet overwinnen om verder te groeien. Dit kan tot confronterende situaties leiden voor beide partijen. Bovenvermelde zaken zijn coherent met een herstel van verslaving voor zowel de partner, familie als de verslaafde zelf. 

Wij, ervaringsdeskundigen en familie-ervaringsdeskundige, zijn enorm dankbaar dat wij in contact zijn gekomen met lotgenoten. Dit vormde de fundering van ons herstel. Wij zijn ervan overtuigd dat het samenbrengen van partners en familie als lotgenoten een toegevoegde waarde kan zijn in de verwerking van het verleden en het bouwen aan een toekomst. Partners en familie in groepen bij elkaar brengen om op een veilige en gelijkwaardige basis bij elkaar herkenning te vinden, elkaar te steunen en met elkaar aan het gezamenlijke probleem te werken. Het woord zegt het al, ze hebben hetzelfde probleem (gehad) en weten uit ervaring waar anderen mee te maken krijgen. Tijdens deze bijeenkomsten kan men hun verhaal delen en bijgevolg hun rugzak een beetje minder zwaar maken waar ze al een hele tijd onder gebukt lopen. Tevens bieden wij handvaten en tools aan om met een verslaafde dierbare om te gaan.

 
 

Hulp voor partners en familie van verslaafden. 

Verslaafd zijn doe je niet alleen.

 

 

Blog

 

 

Wij helpen
u graag

 

 
Naam *
Naam